Idealuonnos lentokenttätoimintojen integroimisesta metropolirakenteeseen
Juha Lampi, arkkitehti SAFA

”Malmi City Airpark” on hybridi-idea, jossa yhdistetään monipuoliset aluetoiminnot ilmailukeskeiseen ympäristöön alueen historiallista rakennetta ja luontoa kunnioittaen. Ratkaisu perustuu siihen, että kentän varsinainen liikennealue kapenee säilytettävän kiitotien 18/36 varteen. Muu osan kentästä ympäristöineen voidaan rakentaa halutulla tavalla. Rakentaminen vaiheistetaan siten, että sen painotusta voidaan muuttaa tavoitteiden muuttuessa.

Luontoon suhteuttaminen


Luonnoksessa ehdotetaan, että kenttää ympäröivät vihervyöhykkeet ja niitä yhdistävä luontopolku pääosin säilytetään luonnontilassa, vain reuna-alueiltaan trimmaten ja uuteen miljööseen sovittaen. Polku tulee muodostamaan uutta ja vanhaa yhdistävän tarinan, josta avautuu vaihtelevia näkymiä ao. liitealueille. Kentän niittybiotooppia säilytetään niin paljon kuin tärkeiden lajien elinvoima vaatii. Tulevassa suunnittelussa myös turvataan Longinojan elinvoimaisuus. Mikäli luonto vaatii, pidetään valmiutta karsia rakennuskantaa rajustikin!

Kenttä on liejusavialueena vaikea rakennusalusta, joka vaatii runsaasti stabilointia ja paalutusta. Tällaisten betonirakenteiden hiilijalanjälki ei näin suuressa mittakaavassa ole hyväksyttävissä. Suunnitelmissa rakennusalueille on myös esitetty jopa toista metriä paksuja maatäyttöjä, joilla on arvaamattomat vaikutukset nykyiseen maapoh- jaan ja pohjarakenteisiin. Raskaiden maastotoimenpiteiden sijaan tulee käyttää kevyitä ja kekseliäitä ratkaisuja: vähentää täytöt ja kevennykset, hyödyntää harvaa paalutusta hyödyntäviä rakenneratkaisuja, kartoittaa kantavimmat alueet, miettiä taloteknisiä ratkaisuja ”kelluvien lauttojen” tapaan, hyödyntää puurakentamisen mahdollisuuksia jne.

Alueen merkittävimmät rakennukset ovat ”Pyöreä” ja Lentokonehalli 1, jotka palautetaan alkuperäiseen loistoonsa – jälkimmäinen ehkä kulttuuri/museokäyttöön. Erilaisten palvelujen lisäksi tälle alueelle voidaan myös sijoittaa liikelentohotelli ja kokoustiloja.


Vanha pelastusasemarakennus puretaan ja sen paikalle rakennetaan Lentokonehalli 1:n alun perinkin suunniteltu symmetriapari – toki nyt tämänhetkisiä toimintotarpeita ja ajanmukaista muotokieltä tulkiten.

Yhteenveto

Hyvin karkean laskelman mukaan lentokenttätoiminnot säilyttäen alueelle voisi sijoit- taa monipuolisten – jopa ainutkertaisten toimintojen – ohella yli 12000 asukasta. Tähän lukuun on toistaiseksi syytä suhtautua varauksin, koska varsinaisia mittaluonnok- sia kohteesta ei ole vielä laadittu.


Ratkaisu kuitenkin sovittaisi yhteen risteävät vaatimukset ja parhaassa tapauksessa tuottaisi niistä jotain, mitä koko Pohjois-Euroopassa ei liene toteutettu – rakennetun kulttuuriympäristön toiminnallisen kokonaisuuden säilyttämisen ohella.


Ratkaisu säilyttäisi tulevaisuuden vielä vaikeasti ennakoitavat mahdollisuudet ilmailutoiminnoista metropolialueella ja poistaisi lopullisesti epävarmuuden kentän sijaintimahdollisuuksista. Ratkaisu olisi myös vaiheistettavissa sillä tavoin, että mitään toiminnallisia katkoja ei syntyisi, vaan alueen rakentuminen voisi edetä tarpeiden mukaan.

Lue lisää pdf:stä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *