Kilpailun voittajatyö on valittu, lue lisää Helsinki City Airpark ja ideakilpailun taustoista.

Kilpailun tavoite ja tausta

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Ilmailuliitto, Helsingin Sähkölentokoneyhdistys ja arkkitehti Nazzareno ”Reno” Sifo järjestävät kaikille avoimen ideakilpailun Malmin lentokenttäaluetta koskevan
päätöksenteon tueksi.

Hernesaaren ja Östersundomin kaavojen kaaduttua hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa keväällä 2021 on päätetty järjestää tämä matalan osallistumiskynnyksen ideakilpailu. Sen tavoitteena on auttaa Helsingin kaupunkia löytämään jatkossa ilman raskaita oikeusprosesseja kompromissi, jossa säästetään kaupunkilaisten enemmistön tahdon (Kantar TNS gallup 12/2020) mukaisesti Malmin lentokenttäalueen uhanalaisille eläinlajeille tärkeät luontotyypit ja suomalaisen yleisilmailun tulevaisuus samalla, kun alueelle toteutetaan Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan asuntotuotantotavoitteita noin 20.000 asukkaalle.

Kilpailussa palkitaan paras kehitysidea, jota voidaan hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa ja kaupunkisuunnittelussa. Toivotamme onnea, luovuutta ja kuuntelutaitoa kaikille tahoille.

Malmin lentoaseman avoimen ideakilpailun aluerajaus
Sähkölentokone Pipistrel Alpha Electro

Kilpailumateriaalin vähimmäisvaatimukset

• Kartta, johon on merkitty kaikki keskeiset ideat. Kartan esitystapa on vapaavalintainen.
• Selostus kehityssuunnitelman sisällöstä enintään
3000 sanalla suomeksi tai ruotsiksi. Selostus voi olla myös osa karttaa.
• Korkeintaan neljä esityskuvaa ja neljä selvitystä lähteineen (ei kasvata sanamäärää).
• Kilpailutyön tekijän nimi tai nimimerkki sekä
yhteystiedot.
• Aineiston muotona pdf, maksimikoko 5 Mt.

Kilpailun aikataulu ja palkinnot

Malmin lentoaseman päärakennus

Lähetä kilpailuohjeiden mukaan laadittu ideasi otsikolla ”MALMIN IDEAKILPAILU” 10.6.2021 klo 24:00 mennessä osoitteeseen malminpuolesta@sifo.fi

Kilpailussa palkitaan kaksi kehityskelpoisinta ideaa.

  1. palkinto on vapaavalintainen elämyslento kahdesta mahdollisesta: joko viiden hengen elämyslento historiallisella DC3:lla, Pohjoismaiden vanhimmalla käytössä olevalla matkustajalentokoneella, joka on varattu vain yhdistyksen
    jäsenille tai vaihtoehtoisesti kahden hengen elämyslento kuumailmapallolla.
  2. palkinto on voittajan valinnan jälkeen edellisistä jäljelle jäävä elämyslento joko DC3:lla tai kuumailmapallolla.

Ideakilpailuun osallistuvat pidättävät itsellään suunnitelmiensa tekijänoikeudet. Järjestäjillä on oikeus julkaista ehdotuksia ja niiden ajatuksia jatkosuunnittelun ja päätöksenteon tueksi parhaaksi katsomallaan tavalla sekä lunastaa tarvittaessa suunnitelman tekijänoikeus erikseen sovittavin ehdoin.

Voittajien valitseminen

Pienlentokone Malmin lentoasemalla, uutta rakentamista

Voittajana on toivottavasti koko Helsingin seutu

Malmin lentokenttäalueen avoimen ideakilpailun voittajien valinta tehdään 30.6.2021 mennessä. Voittajille henkilökohtaisesti ja voittajaideat julkaistaan lehdistötiedotteessa.

Raati

Tapani Veistola, Nazzareno Sifo ja Janne Vasama

• Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö ja toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola
• Kilpailun koollekutsuja, luova johtaja ja arkkitehti Nazzareno Sifo
• Helsingin Sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Ilmailuliiton hallituksen jäsen Janne Vasama
sekä erikseen kutsuttavat asiantuntijat.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot ja ideakilpailun kannatuskyselyt: Nazzareno Sifo, malminpuolesta@sifo.fi, www.sifo.fi

https://www.facebook.com/malminideakilpailu